Tornmontage

Fläktkanon, tornmontage

Tornmontaget erbjuder ett fantastiskt snabbt system och med spridning av snön över en större yta. Med montage högre upp får man längre kastlängd samtidigt som snökristallerna får frysa längre i luften. Detta innebär högre produktion, normalt mer än 25 procent än en markbunden maskin och märkbart jämnare snökvalitet.

Vidare så kan tornmaskinerna med fördel placeras mitt i pisterna och nyttja svängfunktionen samt även bättre kunna lägga snön uppförr pisten. Innosnows tornmontage innebär även att kablage och vattenledningar löper inne i maströret.

Tornmontage till fläktkanon

Vi berättar gärna mer!

Fredrik Hedin

Tel: 073-974 67 34
Skicka e-post

Johan Erling, Innosnow

Johan Erling

Tel: 070-366 65 45
Skicka e-post