Om Innosnow

Bättre snö sedan 1979

Engagemang och innovation

Med lång erfarenhet av såväl anläggningsdrift som snötillverkning vet vi vad som krävs för en lyckad och lång skidsäsong. Vi finns med er från projektering och installation till driftsättning och underhåll.

Ansvar och kvalitet

Vi designar och bygger våra produkter och lösningar i Sverige – det betyder att vi känner våra produkter utan och innan. Och för dig innebär det att du har nära tillgång till en leverantör som inte vill något hellre än att din anläggning ska fungera problemfritt.

Det ska vara enkelt

Det finns ju annat att tänka på än snö. Våra produkter och lösningar är skapade med automation i åtanke – allt för ett enkelt handhavande. Ett system som snabbt anpassar sig efter väderomställningarna är avgörande för att kunna skapa den bästa snön.

Vår berättelse

Företagsnamnet Innosnow AB står för innovation inom snötillverkning. De första erfarenheterna inom snötillverkning gjordes i slutet av 70-talet då familjeföretaget drev alpinanläggning i Bjursås Dalarna. Kalla men snöfattiga vintrar ledde till investering i amerikanska snökanoner av högtryckstyp. 1987 påbörjades investeringen vid Vallåsen på Hallandsåsen i södra Sverige. Här byttes nu stabilt vinterklimat mot milda och fuktiga vintrar med kortare perioder av kallare vinterväder. Att kunna tillverka snö i Skandinaviens tuffaste förhållanden nära nollan och med hög luftfuktighet blev en stor utmaning och verkligen att börja på något nytt.

Patenterade munstycken

Många snökanoner från olika tillverkare testades och utvärderades. Detta ledde till att modifierade snökanoner av luft-vatten och propellermaskiner samt med tornmontage fick man ut mer snö både billigare och effektivare än tidigare och dessutom i blötare klimat. 1993 och 1996 erhölls patent på 2st egna munstyckstyper.

Tidiga med automation 

Att kunna producera snö vid marginaltemperaturer kräver snabba system med låg arbetsinsats. Därför började man tidigt jobba med förenklingar och automation. Redan år 2000 kom den första automatiska maskinen. Erfarenheterna av drift med automatiska system erbjuder fantastiska möjligheter, inte bara att producera snö utan även att göra bra snö. Därför är Innosnows maskiner från början byggda för automation.

Idag har Innosnow lagt 35 års erfarenhet av snöproduktion i svensktillverkade produkter, lämpade för produktion i hög luftfuktighet och temperaturer nära nollan. Låg vikt, enkelt handhavande och underhåll.

Välkommen till Innosnow – Premiumsnö i alla förhållanden.

Kontakta oss

Fredrik Hedin

Tel: 073-974 67 34
Skicka e-post

Innosnow AB

Knösaliden 20
26991 Båstad, Sweden

Johan Erling

Tel: 070-366 65 45
Skicka e-post