Längdcenter Hulebäckseröd

Christer Ljungdahl tar över stationen

Under senhösten levererades snösystem till Hjärnarps Ol på deras längdarena vid Hulebäckseröd. Arenan ligger högt 190möh, nära E6 motorvägen på Hallandsåsen. Lokalklimatet är väldigt annorlunda med kyla och natursnö när slättlandet 5km bort kan vara helt utan. En färdig Snöcontainer samt 350m matarvattenledning är installerat. Systemet är automatiserat via Innosnow-cloud.

Rekordmånga besökare under vintern
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin